Find Stien | Forløb
Find Stien | Forløb
15099
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15099,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Forløb hos Find Stien

Først og fremmest holder vi skarpt fokus på retningen. Vores forløb bygger på tillid og respekt, og vi har flere års erfaring i at hjælpe unge tilbage på stien og et meningsfyldt hverdagsliv – uanset symptomer, evt. diagnose og tidligere behandlingsresultater.

1.Opstart

Den personlige mentor

Hos Find Stien får den unge en personlig mentor, der har tid til at lytte og se hvilken person, der gemmer sig bag en adfærd, lidelse eller diagnose.

 

Forløbet starter med et møde med den unge og gerne også med forældrene. Her bliver der talt om, hvordan forløbet skal sammensættes, om det skal være individuelt eller foregå i gruppe med andre. Herefter mødes den unge med sin mentor, og der bliver talt om baggrund og erfaringer, ønske til uddannelse, mål og udfordringer.

 

Gennem de indledende samtaler kommer vi omkring de udfordringer, den unge sidder med her og nu – alt fra økonomi, boligforhold, kæresteproblemer, familieforhold, misbrug, uddannelses- eller jobsituation.

 

Efter de første uger udvikler vi sammen en plan for at skabe struktur på hverdagen og helt grundlæggende give den unge lyst til at stå op om morgen. Planen matcher den unges forudsætninger og sikrer, at vi kommer rundt om alle aspekter af hverdagslivets udfordringer.   

 

2. Processen

Den individuelle plan og træning

Udgangspunktet for alle planer og forløb er, at vi kigger fremad. Hvilke udfordringer skal vi forholde os til her og nu? 

 

Ved hvert møde tydeliggør vi mål og rammer for samtalen, der foregår i et miljø, hvor den unge føler sig tryg. Det kan være i eget hjem, på en café eller i Find Stiens lokaler. Men allerhelst foregår samtalerne i naturen.

 

Trørød Skov er et vigtigt omdrejningspunkt for vores øvelser og samtaler. Her foregår snakken frit og mere ubesværet, og der er mere ro og mindre stress.

 

I naturen bringer vi den udfordrede unge ud i nye udfordringer, der skal hjælpe med at finde ind til det, der giver mening for netop ham eller hende. Her skubber vi grænserne for den unges formåen. Vi sætter nysgerrigheden i spil, og finder ind til de ressourcer, der spirer og sprudler.

 

Naturen giver plads til skæv inspiration, finurlige tanker, overraskende oplevelser og udfordrende øvelser. I naturen oplever vi, at de unge selv bliver overraskede – lige i det øjeblik, hvor dét viser sig, at de sagtens kan – ikke til trods for, men netop på grund af deres udfordring.

 

Fagpersoner, som i forvejen er en støtte i hverdagen, inviteres også med på disse vandreture. Det er trygt og sikrer, at alle vigtige emner kommer frem i lyset.

3. Træning

De daglige udfordringer

De unge, vi arbejder med, er ofte udfordrede på at foretage helt hverdagsagtige ting, som vi andre tager for givet – og har svært ved at forstå. Angsten for at gå ud ad døren, for at tage med det offentlige, eller for at møde andre.

 

Når angsten tager magten og bliver en del af den unges identitet, træner vi i det offentlige rum eller der, hvor den unge er udfordret. At gå ned til toget og stige ind og ud igen med det samme kan være det første meget store skridt, som vi helt konkret træner sammen med den unge. Eller at gå ind på en cafe og sætte sig og opleve, at man kan være i rummet i 10 minutter uden at gå i panik. Find Stien tager helt bogstaveligt den unge i hånden og går med.

 

Noget at stå op til

Arbejde og uddannelse spiller en stor rolle i processen med at komme tilbage til et meningsfuldt liv.  Her bliver den unge bevidst om hvilke ressourcer, han eller hun kan tilbyde, og hvilken værdi den unge kan skabe for en arbejdsplads.

 

En tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet kan hjælpe den enkelte ud af sygdomsrollen, og bør ikke altid sættes i bero til en raskmelding.  Arbejde og/eller uddannelse kan netop hjælpe den unge med at fokusere på bedring og potentialer frem for sygdom og begrænsninger. Det kan i sig selv bidrage til opbygningen af en positiv selvopfattelse, hvilket er et centralt element i træningen.

4. Succes

Tilbage i uddannelse og job

Forløbet og træningen med den unge har ét formål: At genoprette selvværd og give den unge følelsen af at betyde noget tilbage. Målet er at opbygge en ny livsstil og skabe succes med uddannelse, arbejde og i livet. Vi sætter alt ind på, at det lykkes, og samarbejder med de bedste kræfter om at nå målet.

 

Den indsats, vi udøver i fællesskab, kan direkte måles på, hvordan den unge kommer tilbage til en god hverdag med en uddannelse og/eller et job, de trives med. Hvordan klarer den unge hverdagen? Kan den unge indgå i sociale relationer og fungere i et uddannelsesforløb eller på en arbejdsplads?

 

Med i processen ligger også hjælp med at finde en ny uddannelsesvej, praktik- eller læreplads hurtigst muligt. Vi tager den unge med på virksomhedsbesøg og besøger uddannelsessteder for at give et oplyst grundlag til at træffe beslutninger på. Vi er ad flere omgange i dialog med studievejleder eller virksomhed for at sikre, at vi finder det bedste match til den unges ønsker og ressourcer.

 

Vi har et godt netværk i erhvervslivet, hos NGO’er og i uddannelsessektoren, der udnyttes til konkrete besøg i bestræbelse på at skabe den perfekte praktik- eller uddannelsesplads.

 

Opfølgning

Find Stien bevarer typisk kontakten med den unge efter endt forløb. Der er opbygget et tillidsforhold og en tæt relation, og vi er oprigtigt interesserede i at høre, hvordan det går. Hvis den unge er det mindste i tvivl eller bekymrer sig om tilbagefald, er døren altid åben for en snak.