Find Stien | SituationsRapport
Find Stien | SituationsRapport
15188
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15188,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

SituationsRapport

En SituationsRapport er et nyt tilbud hos FindStien. Det er udsprunget af vores erfaring i arbejdet med over 500 unge, hvor vi har kunne konstatere at den lægefaglige vurdering af den unge i mistrivsel ofte bygger på et meget spinkelt grundlag. I konsultationen er der nemlig kun kort tid, og sjældent mulighed for at komme hele vejen rundt om den unges problemer. Dermed er der risiko for at den unge ikke får den hjælp der er mest gavnlig og at vejen ud af mistrivsel bliver unødig lang. Med SituationsRapporten får den lægefaglige en grundig indsigt i den unges livssituation og forældrene får et overblik over situationen samt ikke mindst meget konkrete anbefalinger og handlemuligheder.

Kastebold mellem instanser

Antallet af unge der mistrives stiger voldsomt og flere dropper ud af deres uddannelse eller forlader arbejdsmarkedet. De kan risikere at havne mellem flere stole i ”Hjælpesystemet”, da de ofte er for stærke til psykiatrien, men for ramte til at gå i skole, studere eller komme i arbejde. Andre unge er i gang med et behandlingsforløb, men oplever at være kastebold mellem de forskellige instanser – psykolog, psykiater, jobcenter, socialområdet, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og egen læge samt mellem regionen og kommunen. Ingen taler sammen på tværs af instanserne, indsatserne er ikke afstemt og den unge risikerer at få det dårligere.

 

Som forældre og pårørende er det meget smertefuldt at opleve den unge have det skidt. Man er i vildrede og ved ikke hvordan man bedst muligt kan støtte og hjælpe. Man risikerer at drukne i velmenende råd fra omgivelserne og oplever at det ikke har nogen effekt.

 

Fra forskningen ved vi at en tidlig og korrekt indsats er afgørende for at mistrivsel hos unge ikke udvikler sig til en psykisk lidelse i voksenlivet. Derfor er der et stort behov for at forældre og pårørende så tidligt som muligt, får klarlagt årsagerne og bliver bevidste om, hvordan de kan hjælpe mest effektivt.

Formål med SituationsRapporten

Rapporten skal afdække årsager til mistrivsel med henblik på at vurdere den unges samlede problemstillinger og i hvor stor grad det påvirker livsdueligheden. Rapporten danner dermed et godt grundlag for at understøtte en lægefaglig vurdering hvorvidt der kan være tale om en mere alvorlig psykisk lidelse og dermed udredning/behandling i psykiatrien eller om der snarere er tale om en forbigående livskrise hvor samtaler (struktur og planer) kan være løsningen ud af mistrivsel. Rapporten beskriver forløbet, samler op på resultaterne af samtalerne og giver anbefalinger samt konkrete anvisninger til aktiviteter, der kan iværksættes for at hjælpe den unge ud af mistrivsel.

Ventetid er gift

For mange af de unge som mistrives, kan der være tale om en forbigående livskrise, som hører ungdomslivet til – kærestesorg, bekymring for eksamen, omgivelsernes forventninger, tvivl om identitet, etc. Faktisk peger forskning på, at helt op til 80 % af de unge snarere har behov for samtale og vejledning i at navigere i livet, end decideret psykologhjælp og/eller psykiatrisk behandling. Set i det lys kan ventetider hos psykolog eller psykiater i op til 1,5 år være det rene gift. Forskningen peger på at selv en mild depression kan udvikle sig til en egentlig psykisk lidelse hvis der ikke gribes ind tidligt.

Forløb og udarbejdelse af SituationsRapport

Vi har fokus på en grundig beskrivelse af den unges problemer. Det begynder med et interview af den unge. På den baggrund afholder vi en række samtaler hvor vi stiller skarpt på hverdagens udfordringer for at finde ind til de ting som har udløst krisetilstanden.

 

Et forløb vil typisk strække sig over 4-6 timer og foregår som følger:

 

  1. Indledende møde på en time med forældre og den unge. Vi lytter til oplevede udfordringer og problemer, og spørger ind til hvor lang tid det har stået på. Vi fortæller om forløbet og forventningsafstemmer.
  2. To timers interview af den unge. Vi tager udgangspunkt i en systemisk og recovery-inspireret interviewguide, hvor der sættes fokus på de relationer, kontekster og systemer, som den unge er en del af. 
  3. På baggrund af interview finder vi nogle opmærksomhedspunkter som vi går i dybden med i samtale med den unge. Der rettes opmærksomhed på, hvor der er ændringspotentiale ikke kun hos den unge men også i omgivelserne og i omgivelsernes samspil med den unge. Disse samtaler har normalt varighed af en til to møder af en time.
  4. Hvis der er behov for det tager vi gerne samtaler med f.eks. søskende, skolelærer og venner.
  5. Vi udfærdiger en SituationsRapport som den du kan se et eksempel på her…
  6. Rapporten overleveres til forældre og den unge på et møde og vi gennemgår den sammen.
  7. Hvis de skønnes nødvendigt deltager vi gerne i møder med lægefaglige samt f.eks. sagsbehandler i Jobcenter eller misbrugskonsulent i kommunen.

Vi har lagt en SituationsRapport op på FindStien.dk. Rapporten er naturligvis fiktiv, men kan give dig et rigtig godt billede af hvordan vi arbejder. Ikke mindst hvor konkrete og specifikke vi er i vores anbefalinger i forhold til den enkelte unge. Med rapporten bliver du klogere på hvordan du kan handle her og nu samt får anvisninger på at navigere i junglen af offentlige og private tilbud. Men vigtigst af alt – du kan reducere tiden for mistrivsel, og hjælpe dit barn tilbage på sporet.

Pris

Udarbejdelse af en SituationsRapport tager typisk 6 timer, hvoraf 4 timer anvendes til interview og samtaler med den unge og forældre samt nærmeste relationer. Til udarbejdelse af rapport afsættes 2 timer. Timepris er kr. 750 hvilket betyder at en rapport koster kr. 4.500.

 

Vi deltager gerne som bisidder i møder med behandlere i ”Hjælpesystemet”, hvor vi med vores autoritet ”kan få ting til at ske”. Ikke mindst kan vi sikre at, alle involverede arbejder i samme retning med ét mål. At den unge lykkes med at komme ud af krisen.

 

Hvis vi har udfærdiget rapporten, vil den efterfølgende timepris for deltagelse som bisidder og rådgiver være kr. 600.