Find Stien | Læger
Find Stien | Læger
15845
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15845,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Et grundlag for den lægefaglige vurdering

FindStien kan tilbyde at udarbejde en ”SituationsRapport”, der kommer hele vejen rundt om den unge i mistrivsel. Dermed får du som læge en betydningsfuld indsigt i den unges udfordringer og et beslutningsgrundlag hvorvidt det vil være gavnligt med en udredning og behandling (psykiatri/psykolog) eller snarere en pædagogisk indsats.

Jeg har interviewet en lang række af dine kolleger. Samstemmende giver de udtryk for, at der ikke er tilstrækkelig tid i konsultationen og dermed til samtalen med et ungt menneske i mistrivsel. De unge I møder har ofte komplekse problemstillinger (“vilde problemer”), og det kan være vanskeligt på den korte tid der er til rådighed at vurdere om der er tale om en mulig psykisk sygdom eller om den unge er inde i en forbigående krise som hører ungdomslivet til.

 

Det kræver tid og flere samtaler at skelne mellem om hvorvidt mistrivsel skyldes sociale omstændigheder – hjemmet, skole, vennekreds, etc. – eller en psykisk sygdom. Men den tid kniber det som sagt ofte med i almen praksis og andre steder i “Hjælpesystemet”.

 

Ofte henvises den unge til psykolog eller psykiatrien og havner på en venteliste i op til et år eller mere. I den periode er der en risiko for at den unge kan udvikle en psykisk sygdom, fordi der ikke i tide blev taget hånd om dét det egentlig handlede om og hvor en pædagogisk indsats kunne have været en gavnlig løsning. Forskning peger nemlig på at i 80% ved tegn på mistrivsel er tale om en forbigående krise og at ”kun” 20% har behov for en behandling hos psykolog og/eller i psykiatrien. Ventetid er gift.

Rapporten vil afdække årsager til mistrivsel med henblik på at vurdere den unges samlede problemstillinger og en vurdering af hvor i høj grad det påvirker hendes funktionsniveau. Rapporten indeholder en systematisk indsamling af oplysninger, der er forudsætningen for en professionel og lægefaglig vurdering af mistrivsel hos den unge. Rapporten beskriver den unges udfordringer, adfærd samt ikke mindst funktionsevne (psykiske funktion, sociale funktion, fysiske funktion, faglige funktion og ADL (Almindelig Daglig Livsførelse) Funktion.

 

Rapporten danner dermed et godt grundlag og kan understøtte en professionel og lægefaglig vurdering hvorvidt der kan være tale om en mere alvorlig psykisk lidelse og dermed behov for udredning/behandling i psykiatrien eller om der snarere er tale om en forbigående livskrise hvor samtaler (struktur og planer) er løsningen ud af mistrivsel. Rapporten beskriver forløbet, samler op på resultaterne af samtalerne og giver anbefalinger samt konkrete pædagogiske anvisninger til aktiviteter, der kan iværksættes for at hjælpe den unge ud af mistrivsel. Ikke mindst får forældre og den unge selv anvisninger og et handleværktøj til at finde gennem ”Hjælpesystemet”.

Et forløb vil typisk strække sig over 6 timer og foregår som følger:

 

  • Indledende møde på en time med forældre og den unge. Vi lytter til oplevede udfordringer og problemer, og spørger ind til hvor lang tid det har stået på. Vi fortæller om forløbet og forventningsafstemmer.
  • Tre timers interview af den unge. Vi tager udgangspunkt i en systemisk og recovery-inspireret interviewguide, hvor der sættes fokus på de relationer, kontekster og systemer, som den unge er en del af.
  • På baggrund af interview finder vi nogle opmærksomhedspunkter som vi går i dybden med i samtale med den unge. Der rettes opmærksomhed på, hvor der er ændringspotentiale ikke kun hos den unge men også i omgivelserne og i omgivelsernes samspil med den unge. Disse samtaler har normalt varighed af en til to møder af en time.
  • Hvis der er behov for det tager vi gerne samtaler med f.eks. søskende, skolelærer og venner.
  • Vi udfærdiger en SituationsRapport – du kan se et eksempel her (fiktiv person).
  • Rapporten overleveres til forældre og den unge på et møde og vi gennemgår den sammen.
  • Hvis de skønnes nødvendigt, deltager vi gerne i møder med lægefaglige samt f.eks. sagsbehandler i Jobcenter eller misbrugskonsulent i kommunen.

 

Et forløb strækker sig ofte over 12 timer hvor de 10 timer anvendes til interview, samtale og iagttagelser samt 4 timer til udfærdigelse af ”SituationsRapport”. Timeprisen er kr. 750 og typisk vil den samlede pris for indsatsen være kr. 7.500. Hvis vi har udfærdiget rapporten, vil den efterfølgende timepris for deltagelse som bisidder og rådgiver være kr. 500.

Jeg håber, at du vil finde tilbuddet om en ”SituationsRapport” nyttigt i dit arbejde med de unge og deres forældre. Du er meget velkommen til at kontakte mig på +45 6014 4175 så jeg nærmere kan redegøre for indsatsen og du må naturligvis meget gerne henvise en ung i mistrivsel eller hendes forældre. Du kan læse en “SituationsRapport” her. Rapporten er naturligvis fiktiv, men kan give dig et rigtig godt billede af hvordan jeg arbejder. Ikke mindst hvor konkret og specifik jeg er i mine anbefalinger i forhold til den enkelte unge.