Find Stien | Vores tilgang
Find Stien | Vores tilgang
15159
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15159,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Vores tilgang

Først og fremmest har vi god tid – lige som vores terapihunde. Vi har ikke “hånden på  dørhåndtaget”, som flere steder i “Hjælpesystemet”. Tid og dialog er et af vores mest effektive redskaber, og den starter typisk med spørgsmålene: ”Hvilke forhindringer oplever du i dit liv”, og ”Hvorfor har du det, som du har det?” To spørgsmål, der grundlæggende er svære at svare på. Men ikke desto mindre er det der, vi starter – og vi har tid til at lytte i øjenhøjde.

Ind til kernen af mistrivsel og så løsning(er) mod trivsel

Et samtaleforløb hos FindStien er et tilbud til unge mellem 16 og 24 år, som oplever udfordringer eller manglende trivsel og søger hjælp til at få afklaret, hvad der er på spil og få nogle strategier og redskaber til at kunne håndtere situationen og få det bedre.

 

Livet som ung er ikke altid nemt. De unge skal have styr på ­skole, kærester, ven­ner, job, fritid og fremtid. Mange føler ikke, at de slår til, og det kan give tristhed, selvværdsproblemer, manglende motivation og frustrationer i hverdagen. For nogle kan det være svært at passe sin skole eller uddannelse.

Det kan være meget ubehageligt at opleve, at man ikke trives eller har styr på sine tanker, følelser og krop. Med den rette hjælp kan langt de fleste få det godt igen – og et samtaleforløb med FindStien vil for de fleste være et godt sted at starte.

 

I samtaleforløbet hjælper vi den unge med:

  • at afklare, hvad den unges udfordringer består i
  • at forstå sig selv bedre – en guidet “opdagelsesrejse”
  • ​personlige strategier til at arbejde med sine udfordringer
  • at komme videre i livet på en god måde.

 

Hos FindStien har vi mange års erfaring med at finde den indsats og de strategier, som den unge har mest brug for. Ofte kan op til fem samtaler gøre en stor forskel.

 

Hvis der er behov for mere. Hvis vi gennem et forløb vurderer, at der er et psykiatrisk behandlingsbehov, kan vi pege på nogle af de bedste psykologer, psykoterapeuter, psykiatere og misbrugsbehandlere eller hjælpe den unge videre til det offentlige behandlingssystem – uanset om problemstillingen er af lettere karakter, eller om det er en mere alvorlig tilstand som angst eller depression, der kræver en psykiatrisk indsats.

 

Vi kan se forskellen – og vi kan hjælpe.​

Værktøjskasse

Find Stien arbejder ud fra international og evidensbaseret forskning med særligt fokus på Recovery-tanken, der betegnes som en revolution inden for psykiatrien. Recovery er en personlig udviklingsproces, der i et Find Stien forløb omhandler følgende:

 

  • Fokus på kontrol over symptomerne og formindske lidelse
  • Udforskning af umiddelbare tankeforbindelser i tilknytning til lidelsen
  • Gendannelse af meningsfulde aktiviteter, sociale relationer og roller
  • Opretholdelse af ønskværdige situationer og begyndende rutiner i hverdagslivet
  • Fastholdelse i uddannelse eller arbejde

 

Den anerkendende tilgang/samtale en anden metode, vi arbejder ud fra. Gennem værdsættende samtaler sætter de unge ord på det, de er gode til og udforsker situationer, som de har positive oplevelser med. Samtalerne tager som oftest udgangspunkt i, at de unge skal forholde sig til en situation, hvor de oplevede et positivt udfald på en udfordring. Herefter fokuseres der på at undersøge hvilke elementer, der kendetegnede den positive oplevelse. Hvad gjorde den unge, hvordan reagerede andre m.v.

 

Målet med samtalerne er at udforske og hjælpe den unge med at finde ud af, hvordan der fremadrettet kan ageres for at skabe succeser og tage styringen over eget liv.

 

En tredje metode er den metakognitive tilgang, hvor vi sidst i mentorløbet kan hjælpe den unge med at udvikle positive livsforandringer og ændre uhensigtsmæssige vaner. Metoden er med til at motivere eller fastholde den unge f.eks. i uddannelsesforløb.

 

Den metakognitive tilgang bygger på idéen om, at det er personens tanker og erfaringer, der former følelser og adfærd. Grundtanken er, at den unges opfattelse og fortolkning af situationer er centrale for, hvordan begivenhederne opleves og forstås – ikke situationen eller begivenheden i sig selv.

 

Vi arbejder også med adfærdsterapi, der hjælper den unge med at finde alternative måder at handle på i praksis. Her bliver uhensigtsmæssige tankemønstre udfordrede, og ofte er det ikke nok at tale om tingene. Handlemønstre skal opleves på egen krop, før adfærden kan ændres.

 

I forberedelsen til adfærdstræning opstiller vi realistiske mål, så den unge ikke får et nederlag og dermed bekræftet negative tanker om sig selv. Vi bruger tid på at forudsige eventuelle problemstillinger og udtænke alternative løsninger, der kan stå i stedet for de automatiske negative tanker, den unge forestiller sig vil opstå under øvelsen.

 

Dét, der adskiller Find Stien fra mange andre forløb, er det ”rum”, vi mødes i. Vi bruger naturen som træningscenter, fitness- og mindfulness-rum i ét og foretrækker, at dialogen foregår i stilheden mellem de høje træer og grønne stier. Der findes meget international forskning omkring naturens gode indvirkning på menneskers mentale tilstand.