Find Stien | Mit arbejde
Find Stien | Mit arbejde
15995
post-template-default,single,single-post,postid-15995,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Mit arbejde

De unge jeg arbejder med er typisk ramt af livskrise med symptomer som stress, depression, angst, misbrugsproblemer og mangel på meningsfuldhed. Flere er under udredning eller har en diagnose som f.eks. ADD, ADHD, OCD og Asperger.

Jeg er rigtig god til at etablere en tillidsfuld dialog omkring den enkeltes situation, udfordringer, ressourcer, drømme og passion. På den baggrund skaber jeg en struktur for hverdagen, og helt grundlæggende en lyst til at ”stå op om morgen”. Jeg kommer rundt om alle aspekter af hverdagslivets udfordringer. Genopretter selvværd og giver den unge følelsen af at betyde noget tilbage. Målet er at opbygge en ny livsstil og skabe succes med uddannelse, arbejde og i livet – selvforsørgelse!

Mine resultater i arbejdet handler ikke mindst om, at skabe et helhedsorienteret forløb, hvor jeg koordinerer indsatsen på tværs af kommunens forvaltninger, forældre, egen læge, psykiatrien og andre behandlere. Derfor har jeg opbygget et stort kendskab til kommunens mange tilbud, og erfaring med hvilken sammensætning, der kan skabe en positiv effekt for den enkelte unge.

Min baggrund for at arbejde med unge er lidt atypisk, i det jeg har en uddannelse som cand.merc. og mange år som direktør i reklamebranchen. Siden har jeg anvendt min viden omkring kommercielt design til at arbejde med social design – det vil sige finde nye løsninger på sociale udfordringer. Dette har ført mig vidt omkring og skabt løsninger lige fra Læger uden Grænser til Ældre Sagen. I dag brænder jeg for at finde løsninger i den anden ende af aldersskalaen – de udfordrede unge! Med den voldsomme stigning i antallet af unge der har det svært, er det nødvendigt og for mig en pligt at handle!

Det har ført mig vidt omkring med bl.a. litteraturstudier indenfor den seneste internationale hjerneforskning (Teenage Brain), og evidensbaseret metoder der mest effektivt kan støtte den unge til at ændre adfærd. Ikke mindst har jeg opbygget et stort kendskab til ”systemet”. En nødvendig indsigt i hvilke af psykiatriens og kommunens tilbud, der bedst matcher den unges udfordringer/behov og dermed kan skabe en øget sandsynlighed for et meningsfuldt liv!

Det betyder, at den unge kommer meget hurtigere gennem et behandlingsforløb og dermed øger sandsynligheden for at genfinde sine ressourcer og potentiale!